Privacybeleid

Je laat jouw persoonlijke gegevens bij ons achter, want dat moet nu eenmaal als je iets wilt bestellen. We kunnen ons voorstellen dat je exact wilt weten waarom wij je om jouw persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen. Dat lees je hieronder. Heb je na het lezen van deze pagina nog vragen? Laat het ons dan weten via onze klantenservice.

Bij de verwerking van van jouw bestelling houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. PanelPrint bv is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 8 juli 2021.

Dit is de website van Panelprint.nl.

Onze bedrijfsnaam is PanelPrint bv.

Ons vestigingsadres is Rollecate 3K 7711 GG Nieuwleusen.

Ons postadres is Rollecate 3K 7711 GG Nieuwleusen.

Ons inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 5763 8888.

Ons BTW-nummer is NL852669902B01.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het bestellen van een foto op hout laat je bepaalde gegevens achter. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt, volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Ook als zakelijke klant kun je een bestelling bij ons plaatsen. Hoewel deze bedrijfsgegevens niet onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens vallen, gaan wij uiteraard hetzelfde om met de gegevens van bedrijven als de gegevens die wel onder de WBP vallen. 

We gebruiken de volgende gegevens om jouw bestelling af te handelen:

  • NAW gegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Betalingsgegevens

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Als je je aanmeldt voor deze nieuwsbrief, word je e-mailadres automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden voor toekomstige nieuwsbrieven. 

Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons stuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 

Wij kunnen door middel van e-mail contact met je opnemen voor commerciële doeleinden. Bij iedere communicatie via e-mail wordt de mogelijkheid tot afmelden aangeboden. 

Registreren

Als je een bestelling plaatst, word je automatisch geregistreerd. Na deze registratie bewaren wij de door jou opgegeven gegevens en wordt jij hiervan op de hoogte gesteld middels een e-mail. Wij bewaren deze gegevens zodat jij deze niet keer op keer hoeft in te vullen. Door deze gegevens kunnen wij contact met je opnemen over de uitvoering van de overeenkomst, de facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die je bij ons hebt afgenomen. 

Verstrekking aan derden 

Wij zullen de door jou ingevoerde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. 

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website waarbij we ook individuele gegevens kunnen inzien. Wij doen dit echter alleen voor zover dat noodzakelijk is voor de in deze verklaring genoemde doelen. 

Inzage en wijzigen van je gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen of de verwijdering van je persoonsgegevens kun je op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur contact met ons opnemen. 

Cookies

Op deze website gebruiken we cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van de computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek. We gebruiken cookies om: 

  • jouw voorkeuren te registreren;
  • informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen jij toevoegt aan je boodschappenlijst;
  • informatie te registreren die eigen is aan jou, zoals de webpagina’s die je geraadpleegd hebt om naar deze website te gaan;
  • jouw vroegere activiteiten op de website te registreren, om zo bij jouw volgende bezoek je een betere dienstverlening te bieden.

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch jouw domeinnaam en e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij jouw domeinnaam, maar niet jouw e-mailadres. De laatstgenoemde bewaren wij alleen als jij dit aan ons communiceert door middel van een bestelling of door middel van aanmelding voor de nieuwsbrief. 

We bewaren ook de domeinnamen van andere websites die je geraadpleegd hebt om naar onze website te gaan. Alle informatie met betrekking tot de pagina’s die je op onze site geraadpleegd hebt, bewaren wij. 

Deze informatie wordt gebruikt om onze website te verbeteren en voor intern gebruik. De gegevens worden daarna weer verwijderd. 

Contact

Als je wenst te reageren op ons privacybeleid, kun je contact met ons opnemen op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur via e-mail, telefoon of per brief. 

Communicatie per e-mail

Als je in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kun je contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Communicatie per brief

Als je ons via het web jouw postadres meedeelt, zal je alleen de informatie ontvangen die je aangevraagd hebt, op het adres dat je ons meegedeeld hebt.

Communicatie per telefoon

Als je ons jouw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf alleen telefonisch contact met je opnemen als dit nodig is om je te informeren over de bestellingen die je online geplaatst hebt.

Indien je geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kun je dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval, zullen wij contact met je opnemen alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om jou de kans te bieden jouw deelname te weigeren.