Disclaimer

Het aannemen van een opdracht

Alle opdrachten worden alleen volgens onderstaande voorwaarden aangenomen en verwerkt. De opdrachtgever (klant) aanvaardt deze voorwaarden bij het gebruik van de editor van TimberPrint, SteelPrint of BetonPrint. Na verwerking van de opdracht wordt het door de klant overgedragen bestand bewaard op de server van PanelPrint.

Het auteursrecht

De klant is verantwoordelijk voor de inhoud van het overgedragen bestand. PanelPrint aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van het bestand. PanelPrint gaat ervan uit dat het auteursrecht van het bestand berust bij de klant. Voor eventuele gevolgen van onrechtmatig gebruik van beschermde data is uitsluitend de opdrachtgever aansprakelijk. Daarnaast dient de opdrachtgever zich bij de bestelling en eventuele verspreiding van het gedrukte materiaal strikt te houden aan de wettelijke bepalingen van het desbetreffende land.

De levertijd van producten

De online bestelde producten worden verzonden op de vierde werkdag, tenzij anders vermeld. Indien de bestelling op een werkdag voor 12:00 uur wordt geplaatst, wordt deze dag als eerste werkdag meegerekend.

Garantie

Reclamaties dienen, zo snel mogelijk na ontdekking van het gebrek, kenbaar gemaakt te worden. Bij gegronde klachten kan uitsluitend aanspraak worden gemaakt op het opnieuw uitvoeren van de opdracht.